Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 13:12

12In njair mafefaꞌ neu in usin, es reꞌ muiꞌ fui apisut ahunut reꞌ afi unuꞌ anꞌoet je ma he noi nmaet. In antoup kuasa naꞌko in usin naan, he naꞌsekeꞌ areꞌ kanan mansian pah-pinan he naꞌbesan neun in usin.