Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 13:16

16Muiꞌ fui aputa-kriut naan, naꞌsekeꞌ areꞌ kanan mansian he ntoup in marak anbi sin aꞌniim aꞌneꞌu, aiꞌ anbin sin iirk ein. Areꞌ kanan mansian, anaꞌ-koꞌu, amuꞌit-amaꞌmuꞌit, atoin merdeka aiꞌ ate msaꞌ, sin ar-arsin ro he ntoup marak naan.