Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 13:17

17Karu ka on naan fa te, sin ka bisa fa he naꞌsoos ein, aiꞌ ansosan saaꞌ-saaꞌ. Anbi marak naan, matuꞌi muiꞌ fui apisut ahunut naan in kanan, ma in nomer.