Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 13:2

2In aon ee, on reꞌ meo ꞌroꞌi. In haek ein, on reꞌ muiꞌ fui kouꞌ goes reꞌ anteek ee te nak, beruang. Ma in feefn ee, on reꞌ singa in fefan. Kaun naga naan anꞌofer in hak ee neu muiꞌ fui apisut naan, he ntoko nbi ꞌtoko prenat, ma anpaek nain in kuasa sin ok-okeꞌ.