Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 14:1

ꞌBib-kaes Anaꞌ nok Iin na, tuaf nifu nautn es nifun boꞌ haa mhaa (144.000)

1Rarit au uꞌaitiꞌ au humak. Nok askeken ate, au ꞌiit ꞌBib-kaes Anaꞌ es anhake nbi ꞌtoeꞌ aan es. ꞌToeꞌ anaꞌ naan, kaan ee, Sion. In nhaek nok tuaf nifu nautn es nifun boꞌ haa mhaa. Anbi sin iirk ein ok-okeꞌ, matuꞌi kanaf naꞌko ꞌBib-kaes Anaꞌ naan ma In Amaf.