Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 14:10

10Uisneno of natoꞌon sin, nahuum on reꞌ In naꞌinuꞌ sin tua miin menuꞌ in oe unun. In of anporin nain sin neun ai bariri reꞌ anpiin nabar-baar. In ameput sonaf neno tunan sin, nok ꞌBib-kaes Anaꞌ naan nitan neu rasi naan amsaꞌ.