Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 14:11

11Paraꞌ te, areꞌ kanan mansian reꞌ naꞌbesan neu muiꞌ fui apisut naan ma in faut marunaꞌ, aiꞌ antoup in marak, sin of napenin haꞌmuꞌit on reꞌ naan tar nabar-baar. Masuꞌ naꞌko sin haꞌmuꞌit naan ansae fai-manas nabar-baar.”