Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 14:20

20Bak naan, et kota in kotin. Oras sin nteir anggur fuak ein, naaꞌ ii nsai kouꞌ-koꞌu. Naaꞌ naan ansai on reꞌ noe jes, reꞌ karu tꞌuukr ee te, maineun ii kiru natun teun, ma in mnanuꞌ ꞌtaamn ii, meetr es ma stenaꞌ.