Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 14:4

4Sin aꞌmoink ein kniunꞌ ein, nahuum on reꞌ atoin munif reꞌ ka ntuup niit fa feꞌ nok bifee. Sin natun-tuin ahaa ꞌBib-kaes Anaꞌ naan oras In nnao neu mee-mee jah. Fin Uisneno anbaen anrair sin anpaek In Aanh ee In naaꞌ, he sin njarin Iin na. Es naan ate, sin ar-arsin nahuum on reꞌ fuaꞌ unuꞌ naꞌko etu ma rene, reꞌ neik je ntaam njair fuaꞌ-turuꞌ neu Uisneno ma nok ꞌBib-kaes Anaꞌ naan.