Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 15:2

2Rarit au ꞌiit tasi npiin on reꞌ ninu reꞌ maseroꞌ nok ai. Au ꞌiit too mfaun anhaken anbin tais je ninin. Sin reꞌ naan, tuaf-tuaf reꞌ ka natuin fa muiꞌ fui apisut naan, ka naꞌbesan fa neu in faut marunaꞌ, ma ka ntoup fa in marak. Sin ar-arsin annaꞌan aꞌrekuꞌ on reꞌ sasando reꞌ sin ntoup sin naꞌkon Uisneno.