Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 16:9

9Areꞌ mansian reꞌ anputun naan, ankaas Uisneno In kanan, natuin In es reꞌ anreek he nsonuꞌ sin siraak naan. Maski on naan amsaꞌ, ka tiit tain fa tuaf es reꞌ naꞌpiis ma naꞌteꞌun in nekan neu Uisneno, aiꞌ npures neu Ne.