Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 17:16

16Usif boꞌes naan ma muiꞌ fui apisut naan, of ka nroim nain fa bifee paus mafaun reꞌ ka nmuiꞌ fa rais mae. Sin of nasiik naan kuuk in pake ma bruaꞌ ein ok-okeꞌ, rarit nnao nasaitn ee oras in nꞌafaꞌ-monas anbi bare naan. Rarit sin neuk in sisin. In aon reꞌ in siisn ee nakraeb ee naan, sin ntokar nataam ee neu ai.