Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 17:17

17Uisneno In kuun es reꞌ anmoeꞌ, tar antea usif boꞌes reꞌ naan anmaꞌakoran, he nnonaꞌ sin kuasa neu muiꞌ fui apisut naan, tar antea in naꞌtutuꞌ niis bifee naan. Nok ranan naan, Uisneno In reon ma sarit of anjarin ok-okeꞌ.