Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 17:2

2Afi unuꞌ te, uisf ein naꞌkon bare mee-mee, neman ma nmakaken nok abitan kota naan. Tuaf bian neman amsaꞌ, ma nmafun ma natun-tuin ein ahaa kota naan in fotes.”