Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 17:4

4Bifee naan anpaek paek maꞌosaꞌ reꞌ snaa meꞌe ma umub. In baer barias ein, anmoeꞌ sin naꞌkon amnatuꞌ, faut arimat reꞌ maꞌosaꞌ, ma mutiara. Anbi in aꞌniman aꞌneꞌu, in nnaaꞌ aꞌkoma mnaut es, reꞌ naheun nok tua min-kase. Tua min-kase naan, es reꞌ in fotes, ma areꞌ kanan rais maufinu ma rais meisꞌokan bian reꞌ in nmoeꞌ sin.