Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 18:11

11Anneen on naan ate, tuaf-tuaf reꞌ afi unuꞌ neman he nraakn ein anbin bare naan,

sin ankaen npin-piuns ein amsaꞌ.

Fin ka tiit tain fa tuaf es amsaꞌ,

reꞌ he nsoos sin baerꞌ ein antein.