Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 19:1

Pukan asiit koꞌu ansiin nbin sonaf neno tunan

1Ameput sonaf neno tunan naan naꞌuab anrair on naan ate, au ꞌneen hanaf kouꞌ goes nahuum on reꞌ pukan asiit koꞌu, ansiin et sonaf neno tunan. Sin nsiin am nak,

“Haleluya! Haleluya!

Hit tait siit pures-boꞌis teu hit Uisneno,

natuin In mapinaꞌ-makrahaꞌ.

Haleluya! Haleluya!

Hit tait siit pures-boꞌis teu hit Uisneno,

natuin In kuun, ro akuasat anneis-neisi.

Uisneno es reꞌ ansoi nafetin kit,

naꞌko areꞌ kanan hit saant am penu sin.

Uisneno es reꞌ nanoon ma naneo kit,

naꞌko areꞌ kanan monit apenut-abeot.