Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 19:12

12In maatk ein anpinan on reꞌ ai. In npaek ꞌsoeb usif, namfau. In kaan ee matuꞌi et In aon, mes suma In kuun es reꞌ nahiin kanaf naan in oten.