Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 19:16

16Anbi Atoniꞌ naan In tai-paken naan, ma In pusun, anmuiꞌ tuis nak on nai:

Usif ansae faof areꞌ kanan usif,

ꞌNakaf ansae faof areꞌ kanan ꞌnakaf.