Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 21:12

12Anmuiꞌ rameꞌ namteut nfuun natef-tefan kota naan. Anmuiꞌ eon koꞌu boꞌes am nua. Anmuꞌi ameput sonaf neno tunan tuaf boꞌes am nua msaꞌ, reꞌ anpao eonꞌ ein naan. Anbi eonꞌ ein naan, matuꞌi uuf boꞌes am nua naꞌko pah Israꞌel sin kaank ein.