Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 21:16

16In nꞌukur nahuun neu kota naan in rameꞌ reꞌ on reꞌ segi empat. In amnanun ma mnaun paran, ꞌratan humaꞌ meseꞌ, es reꞌ kiru nifun nua mnatun nua mboꞌ nua (2.220).