Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 21:21

21Ma eon koꞌu boꞌes am nua naan, anmoeꞌ sin naꞌkon mutiara fuaꞌ boꞌes am nua. Eon es ate anmoeꞌ je nok mutiara fuaꞌ es. Ma kota naan in raan uuf, anmoeꞌ je naꞌko mnaut afaꞌ reꞌ nariim on reꞌ ninu.