Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 21:7

7Areꞌ kanan mansian reꞌ naran ma natuin Uisneno In raan aꞌhonis amneot ma amnonot,

sin of antoup naan kuuk tetus-athoen ein reꞌ ia.

Fin Au of aꞌjair sin Uisneno,

ma sin anjarin Au aanh ein.