Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 22:17

17Uisneno In Asmaan Akninuꞌ naskau mnak, “Atkoen ok teem teu ia, tua!”

Baroit bifee naan noꞌen am nak, “Atkoen ok teem nai, tua!”

Maut he tuaf-tuaf reꞌ anneen naskau msaꞌ am nak, “Atkoen ok teem nai, tua!”

Maut he tuaf-tuaf reꞌ anmeon oe, nkoen ok neman he nbukaen oe,

Maut he tuaf-tuaf reꞌ anromin he nbukae oe reꞌ neik rasi ꞌhonis,

iim he msium ma mtoup nai, tua!

Tuaf bole nait oe naan,

ruum-ruum ahaa.

Tuaf bole niun oe naan,

ma ka nfee fa roit.