Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 22:3

3Mes areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ Uisneno antitar napoitan sin ma nfee kasat neu sin, ka tiit sin fa nbin kota naan. Abitan kota naan, suma es reꞌ Uisneno ma ꞌBib-kaes Anaꞌ reꞌ antuun Ok ma napreent Ein anbin Sin aꞌtoko prenat, ma Sin aan renuꞌ-aan rekaꞌ sin reꞌ naꞌbesan ma naꞌruir ein neu Sin.