Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 22:4

4Sin ar-arsin bisa nkius niit Uisneno In human ma In masan. Ma Uisneno In kanan matuꞌi et sin iirk ein meseꞌ-meseꞌ.