Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 3:12

12Sekau naran piut ma natuin Kau tar antea in nmaet, in of natua nabar-baar nok Uisneno, nahuum on reꞌ nii ainaf reꞌ nseen on anbi Uisneno In Umi. Au of aꞌtui Au Usiꞌ In kanan, ma kanaf naꞌko Uisneno In kota, anbi tuaf naan in aon. Kota naan, sin nteek ee nak, ‘Yerusalem Feꞌu’, reꞌ Uisneno of nasaunt ee neem naꞌko sonaf neno tunan. Ma Au of aꞌtui Au kanak feꞌu msaꞌ aꞌbi tuaf naan in aon.