Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 4:6

6Anbi ꞌtoko prenat naan in matan, au ꞌiit on reꞌ oe tasi. Oe tasi naan kniun ii on reꞌ ninu.

Rarit au ꞌiit muꞌit haa reꞌ maꞌtain bes-besin, nfuun naan aꞌtokoꞌ naan. Sin aok ein naheun nok mataf. Sin reꞌ naan, Uisneno In muiꞌt ein reꞌ ntuthae Je.