Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 4:7

7Muꞌit ahuunt ee, in huumn ee, on reꞌ meoꞌ-roiꞌ singa. No nuan ii, on reꞌ bijae keso. No teun ii, on reꞌ mansian. Ma no haan ii on reꞌ kor-garuda natpeen.