Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 5:5

5Rarit tuaf es naꞌko amnasit boꞌ nua mhaaꞌ ein naan, naꞌuab neu kau mnak, “Hoe, baꞌe! Kais amkae. Fin usif naiꞌ Daut in sufan es maꞌtain besi, sin nteek ee nak, ‘Singa naꞌko uuf naiꞌ Yahuda’. In npekes nakrat-ratiꞌ areꞌ amreuꞌt ein okeꞌ. Onaim In naꞌ nmuiꞌ hak he bisa nfei ꞌretuꞌ-ꞌfoꞌe naꞌko surat naan, ma nrees in afan.”