Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 6:15

15Ankius on naan ate, mansian pah-pinan, nmurai naꞌko uisf ein, anaaꞌ apreent ein, aꞌnaak sorarus, atoin amuꞌit, tar antea ate, sin ar-arsin namtaun. Rarit sin naenan ma naꞌkoor ein nbin nuat ein, fatu ꞌtoeꞌf ein peihaipk ein.