Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 6:9

ꞌRetuꞌ-ꞌfoꞌe no niimn ii — Uisneno Iin na anpa-paon he In nafeek sin rasin

9Rarit ꞌBib-kaes Anaꞌ naan anfei ꞌretuꞌ-ꞌfoꞌe no niimn ii. Onaim au ꞌiit tuaf ein reꞌ unuꞌ te, anroor niis sin. Sin asmaank ein anbin mei fuat ee in nupun. Atoniꞌ nroor sin, natuin sin npirsain neu Uisneno, ma sin natonan Uisneno In Kabin ma Prenat anbin mee-mee.