Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 7:11

11Naꞌuab ein anrarin on naan ate, Uisneno In ameput naꞌko sonaf neno tunan reꞌ nhaken nfuun naan ꞌtoko prenat naan, nriꞌtuun ma naꞌruir ein antean afu, ma nbaisenu ꞌtoko prenat naan. Amnasit boꞌ nua mhaa reꞌ anbin naan, ma muiꞌ maꞌtain haaꞌ ein naan amsaꞌ, nmoꞌen on naan. Sin arsin naꞌruir ein ma naꞌbesan neun Uisneno,