Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 7:6

6uuf naiꞌ Aser, tuaf nifun boꞌes am nua;

uuf naiꞌ Naftali, tuaf nifun boꞌes am nua;

uuf naiꞌ Manase, tuaf nifun boꞌes am nua;