Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 9:10

10Sin iuk ein maꞌtain besin ma nmuiꞌ raso on reꞌ kbiit ji in raso. Sin napenin kuasa he nhaꞌmuiꞌ mansian ein npaek sin raso naan, tar antea funan niim.