Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 9:20

20Mes anmuiꞌ mansian anbi pah-pinan ia feꞌ reꞌ ka naꞌmaet sin fa naꞌko siraak ein naan. Maski on naan amsaꞌ, mes sin ka nromin fa he nasaitan sin ꞌmoeꞌ maufinun. Sin naꞌbesan neu niutn ee piut-piut, ma naꞌbesan neu baerꞌ ein reꞌ anmoeꞌ sin naꞌkon mnatuꞌ, noin mutiꞌ, beis meꞌe, fatu ma hau. Maski baerꞌ ein naan ka bisa nitan fa, ka bisa nnenan fa, ma ka bisa nnaon fa, mes sin naꞌbesan neu sin piut-piut!