Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 9:6

6Anbi funan niim in nanan reꞌ naan, of mansian ii napenin haꞌmuꞌit maꞌtani ntein, tar antea sin ntotin he nmaetn aah. Maski on naan amsaꞌ, sin ka nmaten fa.