Search form

Roma 1:2-3

2-3Un-unuꞌ te, Uisneno nꞌator nain he In mafefa kniunꞌ ein antuin anmatoom nok Rais Reko anbi In Suur Akninuꞌ. Anbi Surat naan, Uisneno anbaꞌan he nsonuꞌ In Anah, Naiꞌ Yesus, he njair mansian. Oras ia, In rais manbaꞌan naan anjari nrair, natuin Naiꞌ Yesus neem anrair anjair mansian, reꞌ naꞌko usif naiꞌ Daut in sufan. 4Anbi rasi bian, Uisneno nakriraꞌ bukti mnak, Yesus Kristus, In Aanh aa kuun amsaꞌ. Fin Naiꞌ Yesus In Asmanan, kninuꞌ batuur-batuur, humaꞌ meseꞌ on reꞌ Uisneno. Ma Uisneno npaek In kuasa he namonib nafaniꞌ Naiꞌ Yesus naꞌko In aꞌmaten. Naꞌko rasi naan, hit tahiin tak, Uisneno In Anah naan, es reꞌ Naiꞌ Yesus, hit Usiꞌ.