Search form

Roma 1:24

24Etun Uisneno nafetin ma nkonan sin on reꞌ naan, he sin nmoꞌen natuin sin roimk ein kuuk. In nkonan sin he nmoꞌen rais maufinu reꞌ naꞌuu ma naꞌbaaꞌ et sin neek ein. Tar antea sin ka namaeb ok fa ntein. Rarit sin nꞌoemetab sin aok ein humaꞌ-humaꞌ, ma sin anmamoꞌen on naan neu tuaf bian sin aok ein.