Search form

Roma 1:4

4Anbi rasi bian, Uisneno nakriraꞌ bukti mnak, Yesus Kristus, In Aanh aa kuun amsaꞌ. Fin Naiꞌ Yesus In Asmanan, kninuꞌ batuur-batuur, humaꞌ meseꞌ on reꞌ Uisneno. Ma Uisneno npaek In kuasa he namonib nafaniꞌ Naiꞌ Yesus naꞌko In aꞌmaten. Naꞌko rasi naan, hit tahiin tak, Uisneno In Anah naan, es reꞌ Naiꞌ Yesus, hit Usiꞌ.