Search form

Roma 1:7

7Etun au ꞌsonuꞌ surat ia ꞌeu ki, hi abit Roma, ma umnaub ki mꞌak, Uisneno anneek ki. In ntoit ki msaꞌ he hi mjair Iin na reꞌ ammoni kninuꞌ.

Au ꞌonen he hit Amaꞌ Uisneno, ma hit Usiꞌ Yesus Kristus, nakriraꞌ Sin nekak arekot, ma nfee ki mamut, rameꞌ es nok es, ma taininaꞌ.