Search form

Roma 11:15

15Oras Uisneno ntorak napoitan In atoin Yahudis sin, reꞌ naan anfei ranan he atoniꞌ bian sin napenin mainuan he sin bisa ntaam anjarin Uisneno Iin na. Mes of karu sin nmarameꞌ nok Uisneno, naan reok reꞌuf. Fin reꞌ naan on reꞌ sin nmoni nfanin naꞌkon sin aꞌmaetk ein!