Search form

Roma 11:24

24Fin hi reꞌ ka atoin Yahudis ki fa, on reꞌ taef naꞌko hau saitun fui reꞌ unuꞌ te ka nmoin fa nbi pooꞌn ee nanan. Mes Uisneno npiir naan ki he npaap ki nbi hau roet saitun arekot, reꞌ In nseen ee nbi In poꞌon, maski hau fui naan anmees kuun aꞌtetaꞌ ma roet abit poꞌon naan anmees kuun aꞌtetaꞌ. Fin karu ka atoin Yahudis sin fa bisa njarin on naan, saaꞌ antein atoin Yahudis sin. Naan bisa nneisi ntein, karu Uisneno npaap nafaniꞌ sin nbin sin roet ee uun.