Search form

Roma 11:31

31Onaim sin reꞌ naan, es reꞌ oras ia ka nmoeꞌ natuin fa Uisneno In romin. Es naan ate, Uisneno he naruruꞌ ma nakriraꞌ In rais kasian ee neu ki. Ma In of ankasian anteniꞌ sin imsaꞌ.