Search form

Roma 11:32

32Oras ia, Uisneno nkius atoin Yahudis natai nok atoin ka Yahudis fa. Fin sin ok-okeꞌ ka nmoeꞌ natuin fa In romin, on reꞌ anꞌoꞌof naan sin ma ka nitan fa raan aꞌpoꞌi. In nkonan sin on naan, he In bisa naruruꞌ ma nakriraꞌ In rais kasian neu hit mansian ok-okeꞌ.