Search form

Roma 14:11

11Matuꞌi naꞌko unuꞌ anbi Suur Akninuꞌ Uisneno mnak,

“Hit Usiꞌ kuun es neikn On natoon am nak,

‘Mansian ii ok-okeꞌ of naꞌruir ein ma nriꞌtuun he naꞌbesan Kau,

ma nakriir ein rais hormaat neu Kau.

Tuaf meseꞌ-meseꞌ of anpaek sin feefk ein he nꞌau ma nmanauk ein,

am nak, Au ꞌjair sin Usif,

natuin Au reꞌ ia, Uisneno.’ ”