Search form

Roma 14:3

3Mes amneen, oo! Atoin asranit reꞌ nnaben ate in bisa neuk saaꞌ aah, kais mismeruꞌ atoniꞌ reꞌ ka neuk fa sisi. On naan amsaꞌ atoin asranit reꞌ ka neuk fa sisi, kais mitoon meu atoniꞌ reꞌ neuk sisi mmak, “Hae! Meuk sisi te, nsaan!” Natuin Uisneno ntoup sin nua sin he njarin Iin na!