Search form

Roma 15:5

5Uisneno es reꞌ anhaꞌtain Iin na he bisa naarn ein ma ntaahn ein anbin susat ma nanaꞌrenat. Ma In es reꞌ anhaꞌtain hit neek ii msaꞌ. Au ꞌonen he ꞌtoit Je, he In naruruꞌ ma nakriraꞌ ranan, he hi bisa mmoin nekaf meseꞌ, mituin Yesus Kristus In romin.