Search form

Roma 15:8

8Au utoon ꞌeu ki on nai: Kristus anmoeꞌ Jon on reꞌ aan renuꞌ-aan rekaꞌ he nturun ma nbaab atoin Yahudis sin he nahinin nak, Uisneno naꞌuab batuur. Ma Kristus anmoeꞌ Jon on reꞌ aan renuꞌ-aan rekaꞌ he nanokab ma namtisib areꞌ kanan rasi reꞌ Uisneno nbaꞌan he nmoeꞌ sin neu hit beꞌi-naꞌi sin imsaꞌ.