Search form

Roma 16:25

Uisneno naan, maꞌtaniꞌ nneis

25Ampures ma mboꞌis Uisneno! Fin In nmuiꞌ kuasat he naꞌbeꞌib ki. In Rais Reko, nak on reꞌ naan, ma au unoniꞌ ma utoon on reꞌ naan amsaꞌ, oras au ubenoꞌ ma utoon anmatoom nok Yesus Kristus. Uisneno es anfei natoon kit areꞌ rasin naan ok-okeꞌ reꞌ nmatoom nok Kristus, reꞌ un-unuꞌ te sin ka nahiin sin fa, natuin maꞌnifaꞌ feꞌ.